ว่าด้วยการเรียนออนไลน์ภาค2

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนนำมาสู่การแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 ที่มีความรุนแรงของจำนวนผู้ติดเชื้อที่ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนสถานศึกษาต้องปิดเรียนเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ในเขตจังหวัดที่ต้องควบคุมพิเศษสูงสุด 28 จังหวัด และต่อมา5 จังหวัดใน28จังหวัด ยกระดับเป็นจังหวัดที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยจังหวัดตราดเป็น1ใน5จังหวัดดังกล่าว

“โรงเรียนหยุดแต่การเรียนรู้ไม่หยุด”

“นักเรียนจะไม่ถูกทอดทิ้งและครูต้องไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ใดๆที่จะมาทำให้ผู้เรียนต้องสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้”

การจัดการเรียนการสอนทางไกลจึงเป็นทางเลือกที่โรงเรียนต้องวางแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง แม้มีข้อจำกัดมากมาย ไม่นับถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ของโรคที่การใช้ชีวิตที่ต้องระวังต้องเองด้วยเช่นกัน ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวมิอาจกั้นหัวใจของครูไทยทั่วประเทศ. เพราะหัวใจคนเป็นครูย่อมไม่ทิ้งโอกาสของนักเรียน

การเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคในครั้งแรก. โรงเรียนก็ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลมาแล้ว ครูเราก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วเช่นกัน

แต่ครั้งนี้การแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงกว่ารอบแรก อีกทั้งการเตรียมความพร้อมของครูยังไม่เต็มที่ไม่ทันตั้งตัวเท่าไร แต่เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้สู้เพื่อศิษย์

เราจึงเห็นครูทุกคนสร้างความพร้อมแก่ตัวเองในทันที เมื่อทราบว่าสถานศึกษาต้องปิด..

ต้องเรียนต้องสอนทางไกล…นักเรียนอยู่บ้าน…ครูอยู่ในที่ตั้ง…

และ…จากการจัดการสอนทางไกลมา ๑ สัปดาห์

เราจึงชวนกันมาถอดบทเรียนร่วมกันผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ..เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนร่วมกัน

และเหมือนทุกครั้งก่อนการประชุมหรือกิจกรรมPLC พวกเราไม่เคยลืมสร้างสติก่อนการประชุมของพวกเรา

ขอบคุณที่พวกเรายังคงรักษาวัฒนธรรมสร้างสุขด้วยสติ ใช้ทุกสถานการณ์ ไม่มีข้อจำกัดใดๆมาขวางกั้น

จากวงPLC เราพบว่า

ครูเราใช้แทบจะทุกกระบวนการในการเข้าไปช่วยนำพาให้ผู้เรียนของเราไม่ตกขบวนการเรียนรู้ เพราะเจ้าไวรัสร้าย

ครูยุดนี้มีการปรับตัว เรียนรู้พัฒนาตนเอง เป็นการ Disruption การเรียนรู้ที่แตกต่างจาก Transformation ตรงที่ครูเราใช้กระบวน Disruption ที่มุ่งเน้นการพัฒนานำเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของวิถีใหม่มาเป็นพัฒนาเป็นนวัตกรรม วิธีการสอน วิธีการเรียนใหม่ และมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะพัฒนาตัวเอง ที่สำคัญคือ การมองผลลัพธ์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ช่องทางการเรียนรู้

จากวงPLC เราทุกคนมองเห็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีการเรียนรู้และปรับมาตลอด ๑ สัปดาห์ เพื่อตอบโจทย์อย่างเดียว คือ “ทำอย่างไรให้สามารถดึงให้ผู้เรียนเข้ามาสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันได้”

ข้อคิดค้นนำไปสู่การพัฒนานี้ ถือว่าสุดยอดของความเป็นครูมืออาชีพ. โดยไม่นำเอาข้อจำกัดใดๆมาขวางกั้นสายธารการเรียนรู้เพื่อศิษย์

ในข้อค้นพบเราก็มองเห็นจุดที่ควรพัฒนาร่วมกัน

บางเรื่องมันเกินกำลัง…นักเรียนขาดสื่อเทคโนโลยี(สพ…ให้สำรวจแล้วสำรวจอีก…เอาไปไหน(((ห้ามถามอีกนะว่า…ไม่มีทีวีกี่คน. ขี้คร้านจะบอก####)))

..พื้นที่สัญญาณอินเทอร์เนตไม่ทั่วถึง)…ไม่มีเงินเติมชั่วโมงอินเทอร์เนต…ผู้ปกครองถือโอกาสนำเด็กไปทำงาน..

แต่เราก็พบว่ามีนักเรียนบางคนถือโอกาสออกไปทำงานรับจ้าง  เปิดโทรศัพท์เรียนไปด้วย…ส่งงานครูเที่ยงคืนก็มี (ความงดงามมีเสมอ ขอเพียงหาให้เจอ)

ครูเองเราก็มองเห็นจุดควรพัฒนา..

โดยเราเชื่อว่าในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔. ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สอง เราจะทำให้ดียิงขึ้นกว่าเดิม

การเรียนออนไลน์จึงยังไม่ด่วนสรุปว่า เราสำเร็จหรือเราล้มเหลว

และข้อค้นพบของเราก็ไม่ใช่คำตอบของโรงเรียนทุกแห่งเช่นกัน ว่าสำเร็จหรือ ล้มเหลว

เพราะ ที่นี่คือประณีตวิทยาคม

พื้นที่การเรียนรู้ดีๆของสังคมแห่งนี้

ขอเพียงรู้จักแล้วจะรักเรา “ประณีตวิทยาคม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: