ผลสำรวจอาชีพในฝัน”เด็กไทย” ปี 2555

       ผลการสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ซึ่งกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 มีข้อมูลที่น่าสนใจ เพราะนอกจาก “แพทย์” ที่เป็นอาชีพในฝันของเด็กไทย 3 ปีซ้อนแล้ว

     ในปีนี้เยาวชนไทยยังมองว่าการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหาร ยังเป็นอาชีพที่เท่ที่สุดในสายตาของพวกเขาอีกด้วย โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจรชั้นนำของโลก ได้สอบถามเด็กๆ อายุระหว่าง 7-14 ปี ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอเมริกา ด้วยคำถามง่ายๆ 6 ข้อ ได้แก่

1. เมื่อโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตุใด และคิดว่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไร?

2. เด็กๆ คิดว่าอาชีพใด ดี/เท่ที่สุด?

3. หากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 3 สิ่งที่ต้องการทำคืออะไร?

4. เด็กๆ คิดว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่างหาเงินให้ได้มากๆ กับใช้เวลาอยู่กับครอบครัว?

5. ปี พ.ศ.2555 ที่กำลังจะถึงนี้ เด็กๆ อยากจะทำอะไร?

6. ถ้าหากเลือกได้ เด็กๆ อยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอะไรมากที่สุด? (คำถามใหม่) ทุกคำถาม มีคำตอบที่นัยยะสำคัญหลายอย่างซ่อนอยู่ อ่านเพิ่มเติม “ผลสำรวจอาชีพในฝัน”เด็กไทย” ปี 2555″

อาชีพดีที่สุด ปี 2554 (The 10 Best for Jobs 2011)

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the o­ne less traveled by,
And that has made all the difference.

เดินป่า มาถึง ซึ่งแยก
ถนนแรก คนมาก ฝากฝัน
ฉันเลือก คนน้อย เส้นนั้น
เพราะนั่น ฉันจึง แตกต่าง อ่านเพิ่มเติม “อาชีพดีที่สุด ปี 2554 (The 10 Best for Jobs 2011)”

‘สูงเม่นโมเดล’ต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อีกทั้งในปี 2558 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับเพื่อนบ้านอีก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

การจัดการศึกษาที่ผ่านมา แม้ว่าหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีทักษะพื้นฐาน เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพทั้งในด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ อ่านเพิ่มเติม “‘สูงเม่นโมเดล’ต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ”

เรากำลังใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคณะกันแน่

ในการเลือกคณะเรียนต่อ มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเรา แต่ ในท้ายที่สุด เหตุผลที่จะทำให้เราเลือกคณะ อะไรนั้นก็แบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ
1. เหตุผลที่ผิวเผิน
2. เหตุผลที่ลึก ซึ้ง

เหตุผล ที่ผิวเผิน เช่น จบมาแล้วรวยไหม จะมีชื่อเสียงไหม มีเกียรติไหม ดูดีไหม
เหตุผลที่ลึก ซึ้ง เช่น ทำแล้วเราจะมีความสุขไหม ทำแล้วเราจะพอใจไหม เราจะทำอะไรให้คนอื่นได้บ้าง

ถ้า เราอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจ ให้ลองนึกดูว่า เรากำลังจะเลือกคณะนี้ เพราะเหตุผลที่ผิวเผิน หรือ เพราะเหตุผลที่ลึกซึ้งตรงกับตัวเรา ถ้าเหตุผลหลักๆที่เลือกเป็น เพราะเหตุผลที่ผิวเผินล่ะก็ คงจะต้องลองคิดใหม่แล้วล่ะ ค่ะ อ่านเพิ่มเติม “เรากำลังใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคณะกันแน่”

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่เป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา

Life isn’t about finding yourself, it’s about creating yourself. –Unknown

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่เป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา –ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

         ม่อนเคยเขียนไว้ตลอดเวลาว่า เราต้องค้นหาตัวเองให้พบ แต่เมื่อได้มาอ่านคำพูดข้างต้นทำให้ม่อนคิดได้ว่า ม่อนไม่ได้หมายความว่าให้หาตัวเองให้พบหรอกค่ะ แต่หมายถึงให้สร้างตัวเองขึ้นมาต่างหาก  การฟังเสียงหัวใจแล้วเดินตามเส้นทางนั้น มันไม่ใช่ว่า ในตัวตนของเรามีอยู่สิ่งๆเดียวที่เหมาะกับเราที่สุด ไม่ใช่ว่าเราถูกกำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องเป็นอะไร ไม่ใช่ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำสิ่งๆนี้สิ่งเดียวเท่านั้น  ไม่ใช่ว่าในตัวเรามีคนที่เหมาะสมกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วเราต้องค้นหาสิ่ง นั้นให้พบเราถึงจะมีความสุข  มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ในคนคนหนึ่งมีโอกาสและความเหมาะสมที่จะทำงานได้หลายอย่างด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเดินตามเส้นทางไหน  มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสร้างตัวตนของเราขึ้นมาอย่างไรมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น บางคนมีความสามารถทั้งทางดนตรีและศิลปะ ซึ่งเขาถนัดทั้งสองอย่างและชอบทั้งสองอย่าง แต่เขาคิดว่า เขาอยากเป็นครูสอนศิลปะเพราะมีความสุขที่ได้สอนศิลปะ  อย่างนี้ก็แปลว่าเขาได้เลือกสร้างตัวตนในฐานะของครูศิลปะขึ้นมา  ไม่ใช่ว่าชีวิตเขาได้ถูกกำหนดมาให้เป็นครู อ่านเพิ่มเติม “ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่เป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา”

Up ↑