ความสุข อิ่มอร่อยของชีวิต(เพื่อศิษย์)

ความสุข อิ่มอร่อยของชีวิต

       ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์” กล่าวถึงความสุขอิ่มอร่อยของชีวิตครูในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูที่ดี ครูเพื่อศิษย์ ครูสอนดี ต้องเริ่มจากการเป็นครูที่อยู่กับความรักลูกศิษย์ เพราะความรักเป็นฐานของการเรียนรู้ ความรักทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยในโรงเรียน ทำให้เด็กไม่รังแกกัน ไม่ถากถางกัน ครูก็เคารพลูกศิษย์

         ความรักจะนำไปสู่การเรียนรู้หลายๆอย่าง โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ ที่ปูพื้นฐานมาจากครูและการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน ทั้งหมดนี้การเรียนรู้ในความหมายของครูจึงสกัดได้ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ในมิติความเป็นมนุษย์

ศ.นพ.วิจารณ์ยังเพิ่มเติมอีกว่า หัวใจในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่การสอน แต่หัวใจอยู่ที่การเรียน ครูจึงยิ่งสำคัญกว่าเดิม เพราะต้องมีหน้าที่เป็นครูฝึกการทำงานของลูกศิษย์มากกว่าการสอนทั่วไป

“ครูจึงไม่เน้นสอน แต่ต้องตั้งคำถามไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งเด็กดื้อ เกเร กระทำความผิด แต่ทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยที่ไม่มีใครบอก เป็นเรียนรู้จากข้างใน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงอยู่ที่การทำเอง ปฏิบัติเอง คิดเอง (Learning by Doing) โดยเริ่มจากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Base Learning) ทำให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ได้ดีนั้น ครูและนักเรียนสามารถทำร่วมกันได้”

อ่านเอกสารประกอบได้ที่นี่

โครงการเครือข่ายโรงเรียนในฝันของปตท.

โรงเรียนในฝันของปตท.

        เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนในฝันของบริษัทยักษ์ใหญ่ ใจดี อย่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

       ทั้งนี้คุณเบ็ญจมาศ  ฉันทอุทิศ ผู้จัดการส่วนพัฒนาสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวให้คณะพวกเราทราบถึงกลยุทธ์งานด้านพัฒนาการศึกษาของปตท.

ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนในฝันของปตท. แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามพื้นที่โรงเรียนในฝันเดิมของปตท. ได้แก่ พื้นที่จังหวัดลำปาง มีโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง มีโรงเรียนพิชัยวิทยา โรงเรียนมายวิทยา โรงเรียนวัดเสด็จ โรงเรียนบ้านอ้อน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา เป็นโรงเรียนเครือข่าย

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด เป็นพี่เลี้ยง มีโรงเรียนคลองเหลง โรงเรียนบ้านวัดใน โรงเรียนบ้านท่าน้อย โรงเรียนเขาหัวช้าง โรงเรียนชุมชนวัดบางคู โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง เป็นโรงเรียนเครือข่าย

และพื้นที่จังหวัดตราด มีโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง โรงเรียนบ้านสระใหญ่ โรงเรียนบ้านจัดสรร โรงเรียนบ้านปะอา โดยมีบ่อไร่วิทยาคม เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

รวมทั้งสิ้น 16 โรงเรียน+3 โรงเรียนพี่เลี้ยง

ทั้งนี้มีโมเดลในการดำเนินงาน

ทั้งนี้คณะทำงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลยังพื้นที่จริงในปลายเดือนพฤษภาคม

และจะดำเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาดังนี้

นอกจากคุณเบ็ญจมาศ  ฉันทอุทิศ ผู้จัดการส่วนพัฒนาสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่นำเสนอแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝันแล้ว

ยังมีอดีตท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ ที่กรุณามาให้แง่คิด ในเรื่องของบทบาทของโรงเรียนพี่เลี้ยงและการเชื่อมโยงกับโรงเรียนขยายเครือข่ายแก่พวกเราซึ่งผมขออนุญาตนำมาเสนอในคราวต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านข้อเขียนนี้

Up ↑